ludwik jasiński

SPECJ. CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
SPECJ. GASTOENTEROLOG


Jestem Absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 2004 roku.
Uzyskałem tytuł Specjalisty Chorób wewnętrznych oraz Gastroenterologii. Obroniłem również tytuł naukowy Doktora
Nauk Medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Posiadam Certyfikat umiejętności badań endoskopowych w zakresie gastroskopii i kolonoskopii.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego (PTGE).
Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w sympozjach medycznych w kraju i za granicą.
Dla mnie, jako lekarza pomoc Pacjentom to niezmierna satysfakcja.