Godziny przyjęć

 

Poniedziałek
830
-
1600
Wtorek
1200
-
1900
Środa
830
-
1600
Czwartek
830
-
1900
Piątek
830
-
1600

Godziny przyjęć - Gastroenterologia

 

Środa
od 1730
-

Klauzula informacyjna dla Pacjenta

Wypełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego potocznie RODO informuję, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne Estetica Katarzyna Jasińska, adres: ul. 3 Maja 34, 39-120 Sędziszów Małopolski.

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Joanna Sieteska, tel.: 537-540-461 (kontakt w godzinach: 8.00-10.00)

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa (m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia) oraz podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Podane przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przez przepisy szczególne, a w pozostałych sytuacjach jest dobrowolne.

8) Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

9) Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z ich przetwarzaniem, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.