Jest to dział stomatologii zachowawczej zajmujący  się rozpoznawaniem i leczeniem chorób miazgi zęba  oraz rozpoznawaniem i leczeniem chorób tkanek  okołowierzchołkowych. Podstawową metodą leczenia jest tu leczenie kanałowe. Wykonuje się je  za pomocą bardzo cienkich (od 0,06 do 0,40 mm)  narzędzi piłująco-penetrujących.         
Leczenie endodontyczne jest zalecane przy  bardzo głębokich ubytkach próchniczych, martwicy  miazgi, po złamaniu lub zwichnięciu zęba, ze wskazań protetycznych - przed  wykonaniem korony lub mostu. Przeciwwskazaniami do leczenia endodontycznego są osoby z grupy ryzyka (choroby serca, naczyń, zaburzenia metaboliczne), osoby ze złą  higieną jamy ustnej oraz brakiem motywacji.