Godziny przyjęć

 

Poniedziałek
830
-
1600
Wtorek
1200
-
1900
Środa
830
-
1600
Czwartek
830
-
1900
Piątek
830
-
1600

Godziny przyjęć - Gastroenterologia

 

Środa
od 1730
-

Protetyka zajmuje się uzupełnianiem braków w  uzębieniu, przywracaniem utraconych funkcji  narządu żucia oraz poprawą estetyki zębów.  Niepełne uzębienie niesie ze sobą poważne  konsekwencje dla codziennego funkcjonowania i  samopoczucia pacjenta. Utrata nawet jednego zęba sprzyja przesuwaniu  się zębów sąsiednich (przechylanie, obracanie i  "wydłużania się" zębów przeciwstawnych. To wszystko może doprowadzić do  utraty kolejnych zębów. W efekcie utraty zębów zbyt wcześnie tworzą się  głębokie zmarszczki, rysy twarzy ulegają zaburzeniu, profil staje się  nieprawidłowy, charakterystyczny dla wieku podeszłego.        
Odbudowę zębów można odtworzyć protezami stałymi – koronami i  mostami. Często pacjenci rezygnują z klasycznych mostów, ponieważ ich  wykonanie łączy się z koniecznością oszlifowania zębów sąsiadujących z  luką. Wówczas alternatywą jest wszczepienie implantu w miejsce  brakującego zęba i wykonanie na nim odbudowy protetycznej. Jeśli braki w  uzębieniu nie kwalifikują się do uzupełnień stałych, wykonywane są  protetyczne uzupełnienia ruchome do których zaliczamy protezy overdenture,  szkieletowe i osiadające.